Levensloopregeling voor vervroegd pensioen

Wanneer u in loondienst bent mag u jaarlijks een deel van uw bruto inkomen tot een vooraf vastgesteld percentage sparen bij deelname aan de levensloopregeling. Met het deel van uw bruto inkomen dat u met de levensloopregeling spaart kunt u later opnemen in de vorm van onbetaald verlof. Het is mogelijk om deel te nemen aan de levensloopregeling met als doel voor de pensioengerechtigde leeftijd van een vervroegd pensioen te genieten.

Continue reading

Wat is pensioenbreuk?

Pensioenbreuk is een vorm van pensioengat, simpelweg komt het er bij pensioenbreuk op neer dat er een tekort aan opgebouwd pensioen ontstaat. In de meeste gevallen ontstaat een pensioenbreuk wanneer u van werkgever verandert en de pensioenregelingen van uw oude en nieuwe werkgever niet op elkaar aansluiten. Doordat de pensioenregeling van de oude werkgever niet aansluit op de pensioenregeling van de nieuwe werkgever neemt uw pensioenopbouw af omdat het pensioen dat u gedurende het dienstverband bij uw oude werkgever heeft opgebouwd maximaal over het salaris wat u voor uw vertrek verdiende wordt berekend.

Continue reading

Pensioenregeling verplicht of niet?

Niet iedere werkgever is verplicht om haar werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Wanneer er binnen de sector waarbinnen uw werkgever valt een bedrijfstakpensioenfonds bestaat is uw werkgever verplicht u aan te melden bij de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds. Heeft de sector waarbinnen u werkzaam bent geen bedrijfstakpensioenfonds dan is de werkgever niet verplicht om u een pensioenregeling te bieden.

Continue reading