Banksparen voor het pensioen

Banksparen is een vrijwel risicovrije oplossing om uw pensioenopbouw met belastingvoordeel aan te vullen. U kunt bij een willekeurige Nederlandse bank een bankspaarrekening openen zodat u kunt starten met banksparen voor uw pensioen. Gedurende uw carrière stort u periodiek een bedrag op een geblokkeerde spaarrekening, de bankspaarrekening. De periodieke inleg op uw bankspaarrekening kunt u jaarlijks als aftrekpost bij de belastingaangifte opvoeren. Over het met banksparen opgebouwde vermogen hoeft u geen vermogensbelasting te betalen, pas wanneer u met pensioen gaat en het opgebouwde bedrag periodiek laat uitkeren gaat u hierover belasting betalen.

Jaarruimte als voorwaarde voor belastingvoordeel banksparen pensioen

Het hebben van een pensioentekort is de enige voorwaarde om het banksparen voor het pensioen te starten. Indien u een pensioentekort heeft kunt u, uw jaarruimte berekenen. De jaarruimte kunt u bij de belastingaangifte aftrekken waardoor het mogelijk is om fiscaal voordelig vermogen op te bouwen voor het pensioen.

Profiteer van maximaal belastingvoordeel bereken uw jaarruimte

U kunt zelf uw jaarruimte berekenen met de formule: 17% x premiegrondslag – F – 7,5 A. De premiegrondslag bestaat uit uw belastbaar salaris, winst uit eigen onderneming, belastbaar resultaat uit andere werkzaamheden en eventueel belastbare periodieke uitkeringen tot een jaarlijks vastgesteld maximum bedrag. De premiegrondslag wordt verminderd met de wettelijk vastgestelde AOW-franchise, de franchise wordt jaarlijks vastgesteld. Wanneer uw (parttime) zelfstandig ondernemer bent en gebruikt maakt van de fiscaaltechnische voorziening FOR (Fiscale Oudedags Reserve) dient uw de premiegrondslag te verminderen met de hoogte van de FOR samen met 7,5 keer uw pensioenaangroei. Wanneer u geen (parttime) zelfstandig ondernemer bent dient u de premiegrondslag met alleen 7,5 keer uw pensioenaangroei te verminderen.

Voordelen pensioen opbouwen met banksparen

Bij de meeste banken hoeft u niet te betalen voor het openen van een bankspaarrekening voor uw pensioen. Daarnaast kun u vaak al banksparen vanaf € 25,- tot een maximum van 8,33% van uw jaarruimte per maand. Daarnaast is vaak ook geen probleem wanneer u de periodieke inleg op uw bankspaarrekening tussentijds wilt verlagen of verhogen (wanneer u nog niet de volledige jaarruimte benut). Meestal is het ook mogelijk om voor een bepaalde periode de inleg te stoppen. Wanneer u de periodieke inleg stopzet is dit natuurlijk wel van invloed op het opgebouwde vermogen voor uw pensioen. Het opgebouwde vermogen dient u vanaf de pensioengerechtigde leeftijd in minimaal vijf jaar te laten uitkeren, het is niet mogelijk om het met banksparen opgebouwde tegoed voor uw pensioen ineens te laten uitkeren.

Nadelen banksparen voor uw pensioen

Doordat u bij banksparen voor uw pensioen alleen door sparen en niet door beleggen vermogen voor uw pensioen opbouwt is banksparen een vrijwel risicovrij pensioenproduct. Het enige risico dat u met banksparen loopt is dat ook op banksparen het depositogarantiestelstel van toepassing is. Dit betekent dat de Nederlandsche bank maximaal € 100.000 vergoed wanneer u bank falliet gaat. Wanneer u op jonge leeftijd begint met banksparen voor het pensioen is de kans groot dat uw met banksparen opgebouwde vermogen boven de € 100.000 gaat uitkomen. Hierdoor loopt u bij het failliet gaan van uw bank de kans een groot deel van uw opgebouwde pensioen(aanvulling) kwijt te raken.

Met banksparen opgebouwd vermogen niet tussentijds op te nemen

Wanneer u gaat banksparen voor uw pensioen of banksparen gebruikt om uw pensioen mee aan te vullen dient u er rekening mee te houden dat uw vermogen op een geblokkeerde rekening komt te staan. Het vermogen dat u met banksparen heeft opgebouwd kunt u hierdoor tussentijds niet opnemen tenzij u de resterende termijn met een boete bij de bank afkoopt. Bedenk u wel dat wanneer u hier voor kiest u ook een boete van de belastingdienst ontvangt voor het onrechtmatig genieten van belastingvoordeel in het verleden. Samengevat betekent dit wanneer u het met banksparen opgebouwd vermogen tussentijds wilt opnemen u hier slechts een fractie van terugkrijgt.