Het pensioenfonds

Het pensioenfonds is een van de drie onderdelen van het Nederlandse pensioenstelsel. Naast het pensioenfonds maken ook de AOW en de vrijwillige pensioenvoorzieningen deel uit van dit stelsel. De pensioenfondsen zorgen voor bijna 45% van de pensioenen, de AOW neemt met 50% het grootste deel voor haar rekening. Slechts 5% van de opgebouwde pensioenen komt uit vrijwillige pensioenvoorzieningen (waaronder banksparen voor het pensioen). Het pensioenfonds, de AOW en eventuele vrijwillige pensioenvoorzieningen vormen samen het opgebouwde pensioen dat iemand bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd periodiek krijgt uitgekeerd.

Continue reading

Banksparen voor het pensioen

Banksparen is een vrijwel risicovrije oplossing om uw pensioenopbouw met belastingvoordeel aan te vullen. U kunt bij een willekeurige Nederlandse bank een bankspaarrekening openen zodat u kunt starten met banksparen voor uw pensioen. Gedurende uw carrière stort u periodiek een bedrag op een geblokkeerde spaarrekening, de bankspaarrekening. De periodieke inleg op uw bankspaarrekening kunt u jaarlijks als aftrekpost bij de belastingaangifte opvoeren. Over het met banksparen opgebouwde vermogen hoeft u geen vermogensbelasting te betalen, pas wanneer u met pensioen gaat en het opgebouwde bedrag periodiek laat uitkeren gaat u hierover belasting betalen.

Continue reading