Levensloopregeling voor vervroegd pensioen

Wanneer u in loondienst bent mag u jaarlijks een deel van uw bruto inkomen tot een vooraf vastgesteld percentage sparen bij deelname aan de levensloopregeling. Met het deel van uw bruto inkomen dat u met de levensloopregeling spaart kunt u later opnemen in de vorm van onbetaald verlof. Het is mogelijk om deel te nemen aan de levensloopregeling met als doel voor de pensioengerechtigde leeftijd van een vervroegd pensioen te genieten.

Spelregels pensioen levensloopregeling

Bij deelname aan de levensloopregeling voor vervroegd pensioen mag u maximaal 12% van uw bruto inkomen sparen. Niet alleen de inleg van de levensloopregeling is beperkt maar ook het tegoed dat u opbouwt heeft een plafond. Het tegoed dat u met deelname aan de levensloopregeling opbouwt mag maximaal 210% (inclusief ontvangen rente) van uw bruto inkomen bedragen. Wanneer u wilt deelnemen aan de levensloopregeling voor een vervroegd pensioen kunt u zelf bepalen waar u de levensloopregeling wilt onderbrengen. U kunt ervoor kiezen de levensloopregeling geheel naar keuze bij een bank, verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds onderbrengen.

Wat levert de levensloopregeling aan pensioen op?

Naast dat je aan de levensloopregeling kunt deelnemen voor het pensioen kun je de levensloopregeling ook gebruiken voor ouderschapsverlof of een sabbatical. De meeste Nederlanders die deelnemen aan de levensloopregeling doen dit echter met een vervroegd pensioen als doel. Wanneer je 17,5 jaar de maximale inleg voor de levensloopregeling spaart en tevreden bent met een pensioen met de hoogte van 70% van je inkomen dan is het mogelijk om door de levensloopregeling tussen de 3 en 4 jaar eerder met pensioen te gaan. Wanneer u aan een levensloopregeling voor het pensioen deelneemt is het goed om stil te staan bij wat er met het opgebouwde pensioen gebeurt als u komt te overlijden. Wordt het opgebouwde pensioen als vermogen uitgekeerd aan de nabestaanden dan moet hierover belasting worden betaald.

Voordelen van de levensloopregeling

Wanneer u aan de levensloopregeling voor het pensioen deelneemt legt u een percentage van uw bruto inkomen in, hierdoor bent u over de inleg geen belasting verschuldigd. Voor ieder jaar dat u actief deelneemt aan de levensloopregeling ontvangt u extra heffingskorting, ook wanneer u het opgebouwde tegoed gebruikt voor ouderschapsverlof ontvangt u extra heffingskorting. Hierdoor is deelname aan de levensloopregeling niet alleen voor het pensioen maar ook andere vormen van onbetaald verloop fiscaal aantrekkelijk.