Wat is pensioenbreuk?

Pensioenbreuk is een vorm van pensioengat, simpelweg komt het er bij pensioenbreuk op neer dat er een tekort aan opgebouwd pensioen ontstaat. In de meeste gevallen ontstaat een pensioenbreuk wanneer u van werkgever verandert en de pensioenregelingen van uw oude en nieuwe werkgever niet op elkaar aansluiten. Doordat de pensioenregeling van de oude werkgever niet aansluit op de pensioenregeling van de nieuwe werkgever neemt uw pensioenopbouw af omdat het pensioen dat u gedurende het dienstverband bij uw oude werkgever heeft opgebouwd maximaal over het salaris wat u voor uw vertrek verdiende wordt berekend.

Daarnaast wordt het pensioen dat u in het verleden heeft opgebouwd niet opnieuw geïndexeerd, hierdoor wordt het in het verleden opgebouwde pensioen niet aangepast aan loon- en prijsstijgingen. Naast het veranderen van werkgever kan een pensioenbreuk ook ontstaan wanneer u tijdelijk stop met werken door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

 

Voorkom pensioenbreuk door waardeoverdracht van uw pensioen

Sinds 1994 is het mogelijk op de opgebouwde waarde van uw pensioen van de ene pensioenregeling naar de andere pensioenregeling over te dragen, dit wordt waardeoverdracht van het pensioen genoemd. Wanneer er sprake is van waardeoverdracht van het pensioen koopt uw nieuwe pensioenfonds het opgebouwde pensioen van het oude pensioenfonds over en brengt het opgebouwde pensioen onder in uw nieuwe pensioenregeling. Het is overigens niet mogelijk om van waardeoverdracht van het pensioen gebruik te maken wanneer u bij een andere werkgever gaat werken als gevolg van een collectief ontslag.

Waardeoverdracht bij pensioenbreuk niet altijd verstandig

Het is niet in iedere situatie even verstandig om voor waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen te kiezen. Over het algemeen is het alleen verstandig om de waarde van uw opgebouwde pensioen over te dragen wanneer uw nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft waarbij uw pensioenopbouw gerelateerd is aan het eindloon. Om er zeker van te zijn of het in uw situatie verstandig om gebruik te maken van de waardeoverdracht van uw pensioen doet u er verstandig aan om navraag te doen bij een pensioenadviseur.

Pensioenbreuk herstellen

Mocht u een pensioenbreuk hebben en te laat zijn met de waardeoverdracht van uw reeds opgebouwde pensioen dan kan uw de opgelopen pensioenbreuk toch nog herstellen. Het herstellen van de pensioenbreuk kan bijvoorbeeld door zelf extra voor uw pensioen te gaan sparen. Wanneer u zelf voor uw pensioen wilt sparen kunt kan dit met weinig risico doormiddel van banksparen voor het pensioen. Met banksparen loopt u niet alleen weinig risico maar profiteert u ook van belastingvoordeel. Wanneer u op zoek bent naar een hoger rendement en meer risico durft te nemen dan kunt u ook met een pensioenverzekering uw pensioenbreuk herstellen.