Pensioenregeling verplicht of niet?

Niet iedere werkgever is verplicht om haar werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Wanneer er binnen de sector waarbinnen uw werkgever valt een bedrijfstakpensioenfonds bestaat is uw werkgever verplicht u aan te melden bij de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds. Heeft de sector waarbinnen u werkzaam bent geen bedrijfstakpensioenfonds dan is de werkgever niet verplicht om u een pensioenregeling te bieden.

Vrijwillige pensioenregeling

Wanneer uw werkgever niet verplicht is om een pensioenregeling aan te bieden wil niet zeggen dat dit ook niet mag. De werkgever kan samen met de werknemers een pensioenregeling ontwikkelen. De tussen werkgever en werknemer gemaakte afspraken met betrekking tot de pensioenregeling kunnen dan worden vastgelegd in het CAO. De pensioenregeling kan zowel door een ondernemingspensioenfonds als een pensioenverzekeraar tot uitvoer worden gebracht.

Vier soorten pensioenregelingen

Nederland kent vier soorten pensioenregelingen namelijk de middelloonregeling, eindloonregeling, beschikbarepremieregeling en de combinatieregeling. De middelloonregeling en de eindloonregeling zijn zogeheten uitkeringsovereenkomsten. Bij een pensioenregeling op basis van een uitkeringsovereenkomst is het vooraf duidelijk hoeveel pensioen je gaat ontvangen. De beschikbarepremieregeling is een pensioenregeling op basis van een premieovereenkomst., hierbij is het vooraf duidelijk hoeveel pensioenpremie ingelegd moet worden. De combinatieregeling is een pensioenregeling waarbij de uitkeringsovereenkomst en de beschikbarepremieregeling met elkaar worden gecombineerd.

De verschillen tussen de pensioenregelingen

Bij de middelloonregeling bouwt u bij deelname aan de pensioenregeling jaarlijks pensioen op. Het pensioen dat u opbouwt is maximaal 2% van de pensioengrondslag. Hierbij is de hoogte van het opgebouwde pensioen afhankelijk van het door u in de loop der jaren verdiende salaris. Wanneer u de eindloonregeling als pensioenregeling heeft bouwt u ook jaarlijks pensioen op. Het grote verschil tussen de midelloonregeling en de eindloonregeling is dat de eindloonregeling uitgaat van het laatst verdiende salaris waardoor het opgebouwde pensioen afhankelijk is van het laatst verdiende salaris en niet van het totale salaris dat u gedurende uw carrière heeft verdiend.

Neemt u deel aan een beschikbarepremieregeling dan ontvangt u een pensioenpremie in plaats van een vast pensioen. De pensioenpremie is een percentage van het pensioengrondslag. Bij deze pensioenregeling wordt de pensioenpremie belegt en is de hoogte van uw pensioen dus afhankelijk van het rendement van de beleggingen.